Afgelopen zomer kreeg Dedicon van het ministerie van OCW de opdracht om voor het basis- en voortgezet onderwijs schoolboeken te gaan produceren die geschikt zijn om te lezen en te beluisteren met de computerprogramma

Afgelopen zomer kreeg Dedicon van het ministerie van OCW de opdracht om voor het basis- en voortgezet onderwijs schoolboeken te gaan produceren die geschikt zijn om te lezen en te beluisteren met de computerprogramma