Congres Gepersonaliseerd Onderwijs

Futureproof: sluit aan bij de behoefte van de student & maatschappij

Ga jij het experiment aan in jouw onderwijspraktijk?

Zet (digitale) onderwijsinnovatie in om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken in jouw onderwijsorganisatie. Bereid je voor op een verandering om het onderwijs aan te passen aan de behoefte van de student & de samenleving.

De vraag van leerlingen, studenten en de maatschappij is in ontwikkeling en blijft zich ontwikkelen. De reactie van het onderwijs is essentieel om hier aan tegemoet te komen! Prikkel, stimuleer, daag leerlingen en studenten uit en bereid ze voor op werken in de 21e eeuw. Ontwikkel persoonlijke talenten en creëer een omgeving waarin de student en de docent het onderwijs samen (verder) ontwikkelen. Kortom: innoveer jouw onderwijsorganisatie en maak gepersonaliseerd onderwijs realiteit!

De thema’s van 2019:

  • Flexibel/Gepersonaliseerd onderwijs
  • Technologische vernieuwingen
  • Creatieve/ actieve docent
  • Wetenschap
  • Samenwerking bedrijfsleven

Wanneer:

22 januari 2019, Utrecht

Aanmelden & meer informatie:

Kijk voor meer informatie over Congres Geprsonaliseerd Onderwijs op: Meer informatie Congres Gepersoaliseerd Onderwijs

Klik voor het aanmelden voor dit congres op: Aanmelden