Kennismaking met DIGIT-mbo

Meer weten over digitale geletterdheid en het inzetten van deze methode in het mbo?

Meld je aan voor de online kennismaking met de methode DIGIT-vo voor digitale geletterdheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Laat je informeren over de inhoud van de lesmethode en de online omgeving.

Klik hier voor meer informatie of klik direct op aanmelden