Kennismaking met DIGIT-mbo

Meer weten over digitale geletterdheid en het inzetten van deze methode in het mbo?

Meld je aan voor de online kennismaking met de methode DIGIT-mbo voor digitale geletterdheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Laat je informeren over de inhoud van de lesmethode en de online omgeving.

Klik hier voor meer informatie of klik direct op aanmelden