Nieuw lesmateriaal voor KD Zakelijke dienstverlening

Kennismaking met DIGIT-mbo – Business Services

26-04-2022 – 15:30 u – 16:30 u

Vanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023 start het nieuwe kwalificatiedossier Business Services voor de zakelijke dienstverlening. Het dossier Business Services brengt een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie. In plaats van zes afzonderlijke dossiers met zestien verschillende kwalificaties zal het onderwijs vanaf september 2022 zijn gebaseerd op één dossier met zes profielen.

Waarom een nieuw dossier in de Zakelijke dienstverlening?

Het nieuwe takenpakket vraagt van de mbo’ers andere competenties. Vakkennis verandert voortdurend als gevolg van de ontwikkelingen. Het vermogen om zich nieuwe kennis eigen te maken en toe te passen wordt daarmee belangrijker dan parate kennis. Het nieuwe takenpakket doet meer dan voorheen een beroep op de zogenaamde soft skills. Daarnaast zijn ook de digitale vaardigheden steeds belangrijker. In plaats van zes afzonderlijke dossiers met zestien verschillende kwalificaties zal het onderwijs vanaf september 2022 zijn gebaseerd op één dossier met zes profielen. Het dossier kent een gezamenlijk basisdeel voor alle zes de profielen. Dit basisdeel bevat per uitstroomprofiel aanvullende eisen.

Nieuw lesmateriaal voor KD Business Services

Bij alle zes de uitstroomprofielen komen digitale vaardigheden terug als eis. Het nieuwe lesmateriaal zal bestaan uit een basispakket dat nodig is voor elk profiel, zoals het beheersen van Word, Excel en Internet. Daarop aansluitend kan per profiel gekozen worden uit extra modules die daarbij passen, bijvoorbeeld Outlook en Excel gevorderd. Per profiel zijn er ook één of meerdere projecten beschikbaar gericht op de beroepspraktijk. Onderstaande tabel is nog in ontwikkeling en is dus onder voorbehoud.

Wil je hier meer over weten? Op dinsdag 26 april om 15.30 uur organiseren wij een online kennismaking waarin we je meer vertellen over het lesmateriaal voor dit kwalificatiedossier.

Aanmelden