Startbijeenkomst Community of Practice – gepersonaliseerd leren met inzet van ict

Wilt u in uw onderwijs een stap maken met gepersonaliseerd leren met inzet van ict en sociale media? Sluit u dan aan bij de Community of Practice Leren en ict (CoP). De CoP biedt ook in 2020 een leer- en werkgemeenschap voor mbo-docenten en teammanagers om te werken aan praktijkvragen op het vlak van gepersonaliseerd leren en ict. Kom naar de startbijeenkomst op 6 maart en ga aan de slag met concrete vragen uit de praktijk.

Voor wie?

De CoP is een leer- en werkgemeenschap van docenten en teammanagers van mbo-instellingen.

Inhoud

Vanuit concrete vragen uit de praktijk, werkt u themagewijs aan praktische antwoorden. Deelnemers delen eigen ervaringen en kennis en creëren samen nieuwe kennis. Daarnaast kunnen de deelnemers een beroep doen op experts en expertise uit diverse netwerken. Ook is er ruimte om nieuwe kennis te laten ontwikkelen.

Thema’s in de CoP van 2019

  • Blended learning: welke applicaties passen bij welke fase in het didactisch proces? Hoe kunt u in uw instelling werken aan professionalisering van docenten op blended learning?
  • Gepersonaliseerd leren in bestaande opleidingen: welke concrete voorbeelden zijn er en wat kunnen we daar van leren. Bijvoorbeeld op het vlak van zelfsturing van leerlingen?
  • Gepersonaliseerd leren in nieuwe opleidingen: wat zijn de mogelijkheden als u niet gehinderd door bestaande processen en patronen een nieuwe opleiding kan inrichten? Welke belemmeringen in wet- en regelgeving komt u tegen?
  • Oriënteren op gepersonaliseerd leren: wat is gepersonaliseerd leren in de specifieke context van uw team, welke vragen komen allemaal naar voren achter het begrip gepersonaliseerd leren?

Diverse thema’s worden gecontinueerd in 2020. Daarnaast worden de nieuwe thema’s gezamenlijk bepaald op basis van de vragen van de deelnemers. Waar mogelijk wordt de verbinding gemaakt met de Digitaliseringsagenda MBO.

Deelnemen?

Wilt u deelnemen? Neem contact op met John Schobben (john.schobben@leijgraaf.nl) of Marius van Zandwijk (m.vanzandwijk@kennisnet.nl). Meer informatie vindt u op coplerenenict.nl.

De CoP Leren en ict is een initiatief van: iXperium / Lectoraat leren met ICT, Practoraat Activerende didactiek, Practoraat Mediawijsheid, MBO Raad, UvT, IVA Onderwijs, ROC De Leijgraaf, ROC Rijn Ijssel, ROC Midden Nederland, ROC van Twente, saMBO-ict, Kennisnet. Ministerie OCW subsidieert de CoP.