Symposium: Werken aan taal en toetsing in het onderwijs van de toekomst

Onze maatschappij verandert snel door ontwikkelingen van digitale technologieën en meertaligheid. Het onderwijs zal hierop moeten inspelen met een vernieuwd curriculum. Veel scholen zijn daarom bezig hun curriculum te actualiseren. Daarbij hoort ook werken aan een nieuw taal- en toetsbeleid. Tijdens dit symposium krijgt u zicht op actuele ontwikkelingen. Hilde Hacquebord zal ingaan op recente inzichten rondom summatief en formatief gebruik van toetsing en evaluatie op school. Joanneke Prenger (SLO) zal u bij praten over het proces van landelijke curriculumherziening dat gaande is onder de noemer Curriculum.nu. Tijdens het middagprogramma krijgt u in workshops praktische handvatten om op uw eigen school het taal- en toetsbeleid een toekomstgerichte impuls te geven. Hierbij zal ook Geppie Bootsma van De Talengroep haar deskundigheid inbrengen.

Meer informatie: https://www.diatoetsen.nl/onderzoek-ontwikkeling/symposia/vo-formatief-evalueren-en-tekstniveau/