VO-congres 2019: Creatief met curriculum – Ontwikkeling van eigentijds onderwijs in de school

In 2018 waren alle leerlingen in het voortgezet onderwijs geboren in de 21e eeuw. En alle docenten in de vorige. Voor het overgrote deel van die leerlingen geldt bovendien dat zij van jongs af aan zijn opgegroeid in een wereld waarin informatie en kennis altijd digitaal voorhanden was. Niemand kan voorspellen hoe de toekomst eruit ziet. Hoe we over 10, 15, laat staan 25 jaar werken, leven en leren. Het onderwijs heeft de taak leerlingen voor te bereiden op de wereld die komen gaat en zal daarbij steeds sneller moeten kunnen anticiperen op ontwikkelingen, trends en onzekerheden.

In 2014 presenteerde de Onderwijsraad zijn advies Een eigentijds curriculum. De raad stelde dat het huidige curriculum onvoldoende inspeelt op eigentijdse eisen. Om het onderwijs toekomstbestendig te houden, zullen de kerndoelen, die voorschrijven wat een leerling moet kennen en kunnen per vak, op gezette tijden tegen het licht moeten worden gehouden. Leren leerlingen nog steeds wat zij nodig hebben voor hun toekomst? Over dit nieuwe curriculum wordt onder de noemer Curriculum.nunagedacht.

Talent van de toekomst

Het talent van de toekomst zal moeten kunnen omgaan met continu nieuw werk, diversiteit, samenwerken, zelfsturing en flexibiliteit. Vaardigheden als empathie, communicatie, overtuigen, presenteren, probleemoplossend vermogen, digitale vaardigheden en creativiteit worden waardevoller dan ooit. In april, vlak na het VO-congres, presenteren de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun bouwstenen voor de toekomst.

Op het congres kijken we naar wat dit betekent voor het onderwijs. Welke kansen dit biedt voor de breed ingezette beweging naar eigentijds en goed onderwijs waarin het niet langer de leerling is die in de mal van het onderwijssysteem wordt gestopt maar het systeem de leerling volgt. Dit alles met het doel het beste uit elke leerling te halen.

Verder denken dan alleen onderwijsinhoud

Denken over curriculumontwikkeling gaat verder dan alleen de onderwijsinhoud. Zorgen voor toekomstbestendig onderwijs betekent dat alle leraren en schoolleiders zich verder blijven ontwikkelen. Het houdt in dat de manier van lesgeven eigentijdser wordt. De ambitie is dat steeds meer leerlingen les krijgen met digitaal en adaptief lesmateriaal. Op die manier kan een leerling die extra uitdaging nodig heeft, makkelijk extra worden uitgedaagd terwijl zijn klasgenoot die meer ondersteuning nodig heeft, extra kan oefenen. Dat materiaal moet door leraren worden ontwikkeld, zij hebben daarvoor ontwikkelruimte nodig om samen met collega’s de samenhang tussen en in vakken te vinden. Het verandert de relatie met de uitgevers.

Onderwijs organiseren

Curriculumontwikkeling heeft zeker ook consequenties voor de wijze waarop we het onderwijs organiseren: hoe verder met jaarlagen, het rooster, centrale afsluiting en summatief toetsen? Hoe zit het met kansengelijkheid? Met de schotten tussen het onderwijs. Wat betekent vakoverstijgend voor het vak van leraar? Hoe ga je om met leraren die zich daarom zorgen maken? Hoe zorg je voor balans tussen vakspecifiek en vakoverstijgend. Hoe waarborg je de visie van de school? Om wat voor leiderschap vraagt deze ontwikkeling? Wat is de rol van de bestuurder? Hoe creëren we de benodigde samenhang en ruimte? Complexe vragen die raken aan curriculum-, personeels- en organisatieontwikkeling. En waarbij we het basis- en vervolgonderwijs en de omgeving van de school bij zullen moeten betrekken. Op het congres brengen we samenhang in al deze vragen. Een ding is zeker, er ligt genoeg stof voor een uitdagend, eigentijds en creatief congres!

Programma

Aan de samenstelling van het programma wordt nog volop gewerkt. In januari maken we de eerste namen bekend. Bent u erbij op donderdag 28 maart? Schrijf u nu alvast in. Daardoor bent u straks verzekerd van een plaats bij de workshop van uw eerste keuze. Via deze website en de VO-actueel houden we u op de hoogte van het programma!