Webinar: gezonde leefstijl voor kinderen, gewoon beginnen

Op donderdag 4 februari 2021 organiseert Alles is Gezondheid met de Beweging Veerkracht en Onderwijs een webinar over het belang van een gezonde leefstijl voor kinderen en hoe basisscholen in de praktijk kunnen werken aan gezondheidsbevordering. De webinar is bedoeld voor professionals in het basisonderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheid, lokale overheden en de wereld van sport, bewegen en groen. Dit meldt Alles is Gezondheid.

Gezonde schoollunches, lessen over voeding, schoolfruit, gezonde traktaties, meer bewegen, actief buitenspelen: steeds meer (basis)scholen zien het belang in van een gezonde leefstijl van hun leerlingen en willen samen met kinderen en ouders iets doen aan gezondheidsbevordering. Aan de schoolpoort is deze trend duidelijk terug te zien in het groeiend aantal verklaringen, certificaten en vignetten waarin scholen duidelijk maken dat ze gezondheid belangrijk vinden en op allerlei manieren aandacht besteden aan voeding, beweging en leefstijl.

Webinar

De webinar op 4 februari geeft feiten en voorbeelden hoe scholen op een laagdrempelige manier aan (positieve) gezondheid kunnen werken. Vragen die aan bod komen:

  • Wat betekent het om een school gericht op gezondheid te zijn?
  • Welke tips zijn er voor leerlingen, leraren en bestuurders om door te pakken?
  • Hoe kan de Kindtool Positieve Gezondheid behulpzaam zijn?
  • Hoe krijg je ouders mee in gezondheidsbevordering?
  • Hoe ziet de overige lokale samenwerking eruit (JGZ, gemeente, opvang)?
  • Hoe verhoudt landelijk beleid zich tot regionale initiatieven?

De (live) uitzending vindt plaats op donderdag 4 februari van 15.30 tot 16.45 uur.

Bekijk de website van Alles is Gezondheid voor meer informatie en om gratis deel te nemen aan de Webinar.