Nu de scholen verplicht sluiten, willen veel leerkrachten thuisonderwijs aanbieden. Dat betekent dat er massaal op zoek wordt gegaan naar online mogelijkheden. Dit resulteert bij de aanbieders in extreme pieken in de belasting van de servers.

In verband met de sluiting vanwege het coronavirus mogen alle scholen Junior Einstein kosteloos en vrijblijvend gebruiken. Door de scholen kosteloos en vrijblijvend Junior Einstein aan te bieden, kunnen leerkrachten een eenvoudige mogelijkheid hun leerlingen thuis zinvol te laten leren en oefenen. Van dit aanbod wordt dankbaar gebruikt gemaakt. Inmiddels hebben al meer dan 2.000 basisscholen zich aangemeld voor een tijdelijke licentie en zijn ook al meer dan 100.000 nieuwe accounts voor leerlingen toegevoegd.

Zoals veel aanbieders van online educatieve diensten heeft ook Junior Einstein te maken met extreme pieken in de belasting van de servers. Dit heeft helaas op verschillende momenten tot storingen geleid. “Met onze hostingpartner TRUE uit Amsterdam werken we druk aan het opschalen van de servercapaciteit. De verwachting is dat binnen één of enkele dagen al onze diensten weer op volle snelheid draaien”, aldus Marc Sanders.