Een aantal weken geleden

Een aantal weken geleden bracht de European Newspapers Association een publicatie uit genaamd ‘Citizens with critical skills for a multi-channel world’.


Uit onderzoek blijkt dat de nadruk binnen het Europese onderwijs te veel ligt op digitale vaardigheden en audiovisuele producties. Een grotere focus op de werking van nieuwsmedia, het onder de loep nemen van het nieuws en de actualiteit zijn essenti