Ruim 700 voltijdstudenten van de opleidingen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Mechatronica van Fontys Hogeschool Engineering moeten hun eerder gemaakte tentamen opnieuw doen. Het tentamen van begin januari is ongeldig verklaard omdat enkele studenten vooraf de tentamenvragen konden inzien vanwege een fout in het interne informatiesysteem van Fontys. Dit meldt Fontys. 

Het toetsportaal waarop docenten hun tentamens voorafgaand aan de tentamenweek plaatsen, bleek tijdens technische aanpassingen per ongeluk te zijn opengesteld voor studenten. Acht tentamens bleken toen voor de tentamenperiode te zijn bekeken door enkele studenten. Het is niet bekend of en met wie zij de tentamens vooraf hebben gedeeld.
Daarom heeft Fontys geen andere keuze dan deze acht gemaakte tentamens ongeldig te verklaren en de studenten een nieuw tentamen te laten maken. De studenten en medewerkers van de betrokken opleidingen zijn inmiddels van het besluit op de hoogte gebracht.