Het aantal vacatures voor ICT-professionals is ook in het derde kwartaal gegroeid. In het derde kwartaal werden meer dan 50.000 ICT-professionals gezocht, een groei van 47 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit een analyse van Yacht. De steeds maar groeiende vraag naar ICT-ers baart echter ook zorgen.

Het aantal vacatures voor ICT-professionals is ook in het derde kwartaal gegroeid. In het derde kwartaal werden meer dan 50.000 ICT-professionals gezocht, een groei van 47 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit een analyse van Yacht.  De steeds maar groeiende vraag naar ICT-ers baart echter ook zorgen.

Arco Elsman, Directeur Yacht IT: “De aanwas vanuit hogescholen en universiteiten kan de vraag onvoldoende voorzien. De afgelopen jaren was het aantal HBO/WO schoolverlaters informatica minder dan 5.000 per jaar. Dit betekent dat informaticastudenten al geruime tijd voordat ze het diploma behalen door ICT-organisaties benaderd en binnengehaald zijn. Dit zal de komende jaren alleen nog maar sterker worden. Ook de achterblijvende instroom op hogescholen en universiteiten baart zorgen.”

GROENPLUK KWALIJK VOOR BRANCHE? 

Verschillende specialisten en werkgevers kijken met argusogen naar deze zogenaamde “groenpluk”. Het in dienst nemen van ICT-ers nog voor ze afgestudeerd zijn, is wellicht een oplossing voor het tekort, maar maakt deze groep kwetsbaar als het economisch minder gaat. ICT-ers zonder diploma staan dan immers het zwakst. Marjolein ten Hoonte, Directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland: “Groenpluk is vanuit de bedrijven geredeneerd heel begrijpelijk. Talent is waardevol in een competitieve markt. Starters zijn echter ook gebaat bij een diploma bij het betreden van de arbeidsmarkt. Die combinatie van talent en een goede opleiding gaan hand in hand. Mede omdat we zien dat lang bij een werkgever  blijven niet meer vanzelfsprekend is, zullen werknemers zuinig moeten zijn op de kennis en ervaring die ze bij de start en gedurende hun loopbaan opdoen.”  

GROOTSTE VRAAG NAAR ICT-ERS IN DE RANDSTAD

Het valt op dat de aanhoudend hoge vraag naar ICT-ers zich met name in de randstad voordoet. De vraag naar specifiek softwareontwikkelaars is onverminderd hoog en dit blijft veruit het meest gevraagde functietype binnen ICT.