Leraren en directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs hebben geen enkel vertrouwen meer in hun minister Marja van Bijsterveldt.

Leraren en directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs hebben geen enkel vertrouwen meer in hun minister Marja van Bijsterveldt. Het vertrouwen in de minister laat sinds haar aantreden een scherpe daling zien: van de leraren en directeuren in het voortgezet onderwijs [praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo] heeft momenteel nog maar 6% vertrouwen in de minister terwijl dat bij haar aantreden in oktober 2010 nog 44% was. In het basisonderwijs zien we eenzelfde scherpe daling: van 72% in oktober 2010 naar 20% in 2012. Twee partijen profileren zich sterk als