Geen enkele leerling die dit jaar de Cito-toets maakte, is erin geslaagd alle vragen juist te beantwoorden. Drie leerlingen maakten slechts

De gemiddelde score is vergelijkbaar met die van vorig jaar, zo maakte het Cito woensdag bekend.

De uitslag van 144.708 leerlingen uit groep 8 is nu bekend. Ze scoorden een gemiddelde van 536, een score waar havo het best bij past. Er waren in totaal bijna 4349 leerlingen die de maximale score van 550 haalden. Dat betekent dat ze van de 200 opgaven in totaal 15 fouten of minder maakten.

Net als voorgaande jaren scoorden jongens hoger bij het rekengedeelte en meisjes juist bij taal. Jongens scoorden net iets beter dan meisjes in het eindresultaat.

Advies

Iets minder dan de helft van alle leerlingen [47,5 procent] kreeg het advies om naar het vmbo te gaan. Ongeveer een derde kreeg havo-advies [34,5 procent] en iets minder dan een vijfde [18 procent] kan doorstromen naar vwo.

Beoordeling

Dit was de laatste keer dat de Cito-toets in de huidige vorm werd afgenomen. Hier deed 85 procent van de scholen aan mee. Vanaf volgend jaar wordt een centrale eindtoets voor taal en rekenen verplicht voor alle basisscholen.

De toets wordt vanaf volgend jaar later in het jaar gedaan, namelijk in april in plaats van februari. Het oordeel van de docent gaat zwaarder wegen. Gesteld wordt dat de docent een beter idee heeft van het kunnen van de leerling, omdat die de leerling meerdere jaren heeft meegemaakt. Dat geeft een betere inschatting dan de Cito-toets die een momentopname blijft.