Het Grassroots Curacao project (stimulering gebruik ICT in het Curacaose onderwijs) verloopt voorspoedig. Drie scholen nemen dit schooljaar deel aan de pilot en mogen elk 15 projecten uitvoeren (met een ondersteuning van Nafl 1000 (= 400 euro). Inmiddels zijn 35 projecten goedgekeurd en gestart.

Het Grassroots Curacao project (stimulering gebruik ICT in het Curacaose onderwijs) verloopt voorspoedig. Drie scholen nemen dit schooljaar deel aan de pilot en mogen elk 15 projecten uitvoeren (met een ondersteuning van Nafl 1000 (= 400 euro). Inmiddels zijn 35 projecten goedgekeurd en gestart.
Volgend schooljaar is het de bedoeling om het project binnen alle PO en VO-scholen in Cura