Computers zijn niet meer uit deze tijd weg te denken. Voor kinderen uit minimagezinnen kan dit problemen opleveren; vaak is er geen geld voor een computer is. Via het Fonds Maatschappelijke participatie voor kinderen stelt de gemeente computers beschikbaar voor kinderen uit groep 7.

Computers zijn niet meer uit deze tijd weg te denken. Voor kinderen uit minimagezinnen kan dit problemen opleveren; vaak is er geen geld voor een computer is. Via het Fonds Maatschappelijke participatie voor kinderen stelt de gemeente computers beschikbaar voor kinderen uit groep 7.

De gemeente Heerenveen vindt dat het voor kinderen in hun ontwikkeling van essentieel belang is om deel te nemen aan de samenleving. De inkomenspositie van hun ouders mag hiervoor geen belemmering zijn.
Speciaal voor kinderen, waarvan de ouders te weinig inkomsten hebben om een computer aan te schaffen, is er de regeling ‘Fonds Maatschappelijke participatie voor kinderen’. Inwoners uit de gemeente Heerenveen kunnen een beroep doen op dit Fonds, als zij voldoen aan de inkomenseis en een kind hebben in groep 7. Ze krijgen dan van de gemeente een computer met toebehoren en een maandelijkse vergoeding van à 20 voor een ADSL-internetabonnement voor twee jaar. De computer wordt na levering eigendom van het gezin.