Ruim 97% van de leerlingen onder twaalf bezit een mobiele telefoon. Dit betekent echter niet dat zij goed doorzien hoeveel geld dat kost en welke onverwachte kosten er aan een mobiele telefoon kleven. Om te voorkomen dat jongeren in de financi

Ruim 97% van de leerlingen onder twaalf bezit een mobiele telefoon. Dit betekent echter niet dat zij goed doorzien hoeveel geld dat kost en welke onverwachte kosten er aan een mobiele telefoon kleven. Om te voorkomen dat jongeren in de financiële problemen komen, is financiële educatie op jonge leeftijd onmisbaar. Daarom heeft KlasseTV in samenwerking met de Rabobank de thematische leerlijn ‘Leren omgaan met geld’ ontwikkeld. Deze leerlijn is nu via KlasseTV.nl te gebruiken.

Basisvisie Financiële Educatie

Onlangs alarmeerde platform CentiQ, een samenwerkingsverband van onder andere het ministerie van Financiën, het Nibud en de Consumentenbond, dat steeds meer jongeren in financiële nood raken. De jeugd blijkt ‘geldles’ hard nodig te hebben. CentiQ formuleerde hiertoe de Basisvisie Financiële Educatie.

Leren omgaan met geld
Stefan van Goor van KlasseTV: “Het bestaande lesmateriaal op het gebied van geld is veelal gerelateerd aan rekenen. Naar aanleiding van de recente informatie over financiële problemen onder jongeren heeft KlasseTV gekozen voor een andere benadering. ‘Leren omgaan met geld’ gaat daarom met name in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling met betrekking tot de omgang met geld. Daarom ontwikkelt KlasseTV een complete doorgaande leerlijn voor alle groepen in het basisonderwijs. Het thematische lesmateriaal past perfect bij de Basisvisie en sluit ook aan op het kerndoel: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.”

Het lesmateriaal

‘Leren omgaan met geld’ is een thematische doorlopende leerlijn en bevat verschillende klassikale, groepsgerichte en ook individuele opdrachten en lessen. Alle lessen sluiten goed aan bij de belevingswereld van de leerling. Zo is er bijvoorbeeld voor groep 8 onder andere een les over de kosten van mobiele telefoons en voor groep 4 een les over zakgeld en sparen. Het lesmateriaal is door scholen in te zetten via KlasseTV.nl.
Op www.klassetv.nl/lerenomgaanmetgeld vindt u de volledige leerlijn.

Rabobank
De Rabobank heeft ‘Leren omgaan met geld’ mogelijk gemaakt. Daarom is het lesmateriaal sinds september voor alle basisscholen kosteloos beschikbaar. Esther Zimmerman van Rabobank: “Dat steeds meer jongeren in financiële problemen raken is natuurlijk geen wenselijke situatie. Rabobank is van mening dat ze kan en moet bijdragen aan de bewustwording bij jongeren met betrekking tot de omgang met geld. Daarbij kun je niet jong genoeg beginnen.”