Voor docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs zijn digitale lesbrieven beschikbaar voor klassikale behandeling van het onderwerp Het Philips-Kommando in Kamp Vught met drie categorie

Voor docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs zijn digitale lesbrieven beschikbaar voor klassikale behandeling van het onderwerp Het Philips-Kommando in Kamp Vught met drie categorieën leerlingen, t.w. 2 VMBO T, 3 HAVO-VWO en bovenbouw HAVO-VWO. De lesbrieven zijn het hoofdbestanddeel van het lespakket dat gratis wordt aangeboden.

hele bericht op www.ckplus.nl