Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit heeft in een samenwerkingsverband een tweede simulatieprogramma ontwikkeld voor het opstellen van groepsplannen volgens de principes van 1-zorgroute voor het domein sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook dit programma is gratis online beschikbaar.

Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit heeft in een samenwerkingsverband een tweede simulatieprogramma ontwikkeld voor het opstellen van groepsplannen volgens de principes van 1-zorgroute voor het domein sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook dit programma is gratis online beschikbaar.

Adequate ondersteuning
In de onderwijspraktijk wordt veel gewerkt met de 1-zorgroute op het domein van leerontwikkeling. Het RdMC ontwikkelde binnen dat kader eerder het simulatieprogramma