Onderzoekers van de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam menen dat: “Het is naïef om te denken dat de ‘race to the bottom’ wat betreft de werkdruk van docenten kan worden voorkomen door onderwijstaken te automatiseren.” Zij speelden in op recente mogelijkheden om het hoger onderwijs verder te digitaliseren.

Ter voorbereiding op de kabinetsformatie is onlangs een formele verkenningsnota uitgebracht: Ambtelijke verkenning met beleidsopties voor groei. De nota bespreekt verschillende beleidsopties om de productiviteitsgroei te stimuleren. Veel van de genoemde beleidsopties hebben betrekking op onderwijs. Ze richten zich vooral op de verdere digitalisering van het onderwijs.

 

Lees hier verder