Deze week is het

Deze week is het het NPS-jeugdprogramma Het Klokhuis gestart met een proefperiode van OverblijfTV. Op de site www.overblijftv.nl staat elke dag een nieuwe Klokhuisuitzending klaar, die tijdens de lunch op het digibord kan worden bekeken. Hiermee speelt Het Klokhuis in op de invoering van het continurooster, waar steeds meer basisscholen toe overgaan. Dit houdt in dat leerlingen niet meer tussen de middag naar huis gaan of op de gebruikelijke manier overblijven, maar dat de klas met de eigen docent in de klas een broodje eet, en daarna nog een kwartier buitenspeelt.