Een i-coach wordt op veel mbo-instellingen ingezet. De helft van de mbo-instellingen neemt deel aan het programma Bruggen Bouwen. Dit programma ondersteunt mbo-instellingen bij een gestructureerde inzet van het instrument van de i-coach. De i-coach ondersteunt docenten en onderwijsteams bij de inzet van ict, stimuleert samenwerking voor verdere professionalisering van ict en draagt bij aan de ict-bekwaamheid van docenten. Maar hoe wordt dit in de praktijk ervaren? Om antwoord te krijgen op die vraag is onderzoek gedaan. Aan het onderzoek deden 7 mbo-instellingen mee.
In het onderzoek is gekeken naar:

  • de rol van i-coaches in het mbo
  • ict-bekwaamheid van docenten
  • de invloed van de succesfactoren geformuleerd in het programma Bruggen Bouwen op het functioneren van de i-coach

Om een goed beeld te krijgen, zijn deze 3 aspecten onderzocht vanuit 3 perspectieven: de docent, de onderwijsmanager en de i-coach.

Ict-bekwaamheid docenten

De aanwezigheid van ict-bewustzijn en ict-intentie binnen mbo-instellingen is sinds de coronacrisis veel meer vanzelfsprekend. Dit komt omdat het gebruik van ict om het onderwijs vorm te geven noodzaak is geworden. Maar daar ligt tegelijkertijd de uitdaging. De meeste docenten gebruiken namelijk alleen ict in hun onderwijs als dit vanuit eigen inzicht noodzakelijk is. Het is belangrijk dat docenten ook na de coronacrisis het huidige ict-bewustzijn en de ict-intentie vasthouden. Het zou erg jammer zijn als zij terugvallen in de oude gewoonten. De inzet van een i-coach is juist daarom noodzakelijk.

 

Lees verder op Kennisnet.nl 

Bent u benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Deze vindt u in de publicatie onderaan het artikel van Kennisnet