In een publicatie op Kennisnet wordt het gebruik van chatbots toegelicht. Hoe gebruik je ze, hoe werken ze en welke soorten zijn er?

Chatbots zijn programma’s die interacteren met mensen via taal. De gebruiker stelt een vraag en de chatbot geeft een antwoord. Daarmee wordt een menselijk gesprek gesimuleerd. Verreweg de meeste chatbots communiceren in geschreven tekst, maar sommige gebruiken ook gesproken tekst. Uiteindelijk is Siri of Alexa van Amazon ook een chatbot.

Wanneer het om het onderwijs gaat kunnen chatbots grofweg op twee verschillende manieren worden ingezet.

  • Ze kunnen fungeren als virtuele assistent. In deze rol kan de chatbot administratieve taken overnemen, vragen beantwoorden en ondersteuning bieden in het administratieve en organisatorische proces.
  • Chatbots kunnen ook als een soort tutor dienen en leerlingen bij het leerproces begeleiden. Zo kan een chatbot ondersteunen bij het maken van vragen of kan het leerlingen voorbereiden op een examen.

Chatbots werken dankzij verschillende componenten. Allereerst maken ze gebruik van natural language processing, om te begrijpen wat de gebruiker vraagt. De opgevangen tekst wordt geanalyseerd en geïnterpreteerd, waarna de chatbot een keuze maakt en een reactie geeft.

De interface van de chatbot is ook een belangrijk component. Dit kan een eigen app zijn, integratie in een onderwijsprogramma of een bestaand communicatiekanaal zoals WhatsApp, Facebook Messenger of andere platforms.

Tot slot is conversational design een cruciaal onderdeel van een chatbot. Dit is een ontwerp van het verloop van een gesprek en hoe de chatbot reageert. Het programma vraagt bijvoorbeeld de naam van een gebruiker, of bootst een bepaald karakter of gemoedstoestand na.

Meer weten over chatbots in het onderwijs en hoe je ze het beste kan inzetten? Check de publicatie van Kennisnet via deze link.