Door Nadira Saab | Kennisnet  | Bekijk de resultaten van het onderzoek hier

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat docenten in de periode medio maart tot de zomervakantie van 2020 vooral hebben ingezet op het presenteren van de leerstof, uitleg geven en leerlingen laten oefenen.

Huidige en toekomstige uitvoering van het onderwijs volgens docenten

Uit het onderzoek blijkt dat docenten het minst hebben gewerkt met activerend en samenwerkend leren, waarbij ze bijvoorbeeld leerlingen laten samenwerken, elkaar feedback laten geven of leerlingen zelf leerinhoud laten kiezen die past bij de leerdoelen. Wat hierbij wel opvalt is dat de docenten verwachten dat ze in de toekomst juist meer activerend en samenwerkend leren gaan inzetten.

Gebruik leermateriaal

Welk leermateriaal hebben docenten in deze periode voornamelijk ingezet? Het onderzoek laat zien dat docenten vooral gebruikmaakten van materiaal van uitgevers of digitaal materiaal wat zij zelf, door collega’s is ontwikkeld.

Ook gaf ongeveer de helft van de docenten aan dat er relatief veel gebruik is gemaakt van tools om de voortgang van leerlingen te monitoren of om digitaal feedback te geven op ingeleverde opdrachten. Maar een vijfde van de docenten gaf aan gebruik te maken van tools om leerlingen onderling feedback te laten geven of zette educatieve games in.

 

Lees het volledige artikel inclusief de resultaten van het onderzoek op Kennisnet.nl