Het Huis van het Verleden is een webapplicatie van waaruit leerlingen kunnen samenwerken binnen een historisch onderzoekavontuur met echte deskundigen rond een erfgoedmysterie in hun eigen schoolomgeving. Voor de leerkracht is Het Huis van het Verleden een effectief instrument om op een innovatieve manier de regie te kunnen voeren binnen de eigen onderwijspraktijk.Spelenderwijs ontstaat door het uitvoeren van een onderzoekavontuur vanuit Het Huis van het Verleden een duurzame, functionele verbinding tussen scholen en lokale culturele instellingen.

Het Huis van het Verleden is een webapplicatie van waaruit leerlingen kunnen samenwerken binnen een historisch onderzoekavontuur met echte deskundigen rond een erfgoedmysterie in hun eigen schoolomgeving. Voor de leerkracht is Het Huis van het Verleden een effectief instrument om op een innovatieve manier de regie te kunnen voeren binnen de eigen onderwijspraktijk.Spelenderwijs ontstaat door het uitvoeren van een onderzoekavontuur vanuit Het Huis van het Verleden een duurzame, functionele verbinding tussen scholen en lokale culturele instellingen.


 


 Dit concept is ontwikkeld in Noord-Holland en voor de herfst van 2013 is een pilot gefinancierd om in elke provincie met 1 ondernemende leerkracht een landelijke aanpak te ontwikkelen. De gemotiveerde leerkracht die een lokaal draagvlak weet te cre