Tips voor het maken van een plan

Hoe organiseert u uw onderwijs wanneer u te maken krijgt met het onverwachts geven van online les? Voor deze situaties ontwikkelde Les op afstand, een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en SIVON een stappenplan voor het primair en voortgezet onderwijs. Hierdoor kunt u als school uw leraren beter helpen met het verzorgen van de online lessen.

Met scenario 3 ‘alle leerlingen zitten thuis, maar zijn niet ziek’ kunt u stapsgewijs zorgen voor bijvoorbeeld het formuleren van een haalbare doelstelling, het op orde brengen van uw ict en het zorgen voor een heldere (ouder)communicatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen scholen u mee in hun eigen ervaringen met het geven van les op afstand. Voor het geven van les op afstand in het mbo, verwijzen wij u naar mbo.lesopafstand.nl, een samenwerking van Kennisnet, saMBO-ICT en de MBO Raad.

Op orde brengen van de ict-randvoorwaarden

Op internet vindt u veel verwijzingen naar gratis tools en aanbieders die hun producten gratis ter beschikking stellen. Dit biedt scholen de kans om hun onderwijs te laten doorgaan, maar het brengt ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. De Privacy-quickscan geeft een eerste beeld van een aantal privacy-aspecten van veelgebruikte apps. In de artikelen over videobellen op school leest u welke maatregelen u kunt treffen als het netwerk trager wordt en krijgt u tips voor een goede aanpak, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en het kiezen van de juiste tool.

Online lesgeven 

Hoe geeft u online les? Op lesopafstand.nl vindt u veel tips over het geven van online les. Waar moet u bijvoorbeeld allemaal aan denken bij het synchroon (in een live les) of asynchroon (met filmpjes) lesgeven met video? Ook vindt u verschillende didactische en pedagogische tips op Lesopafstand. Bent u nog op zoek naar aanvullend lesmateriaal? Bekijk dan de themapagina’s van Wikiwijs of bekijk de tips voor het zelf maken van lesmateriaal.

Ervaringen met les op afstand in 2020

In de Monitor hybride onderwijs delen leraren, schoolleiders, ouders en leerlingen hun ervaringen met onderwijs op afstand. Één van de geleerde lessen hieruit is dat ouders een helder lesprogramma en contact met de leraar als een belangrijk houvast ervaren in de ondersteuning van hun kind. Leerlingen kunnen pas goed met hun schoolwerk bezig zijn als ze weten wat er van hen verwacht wordt en ze goede ondersteuning krijgen. Tips over oudercommunicatie en andere relevante onderzoeken vindt u ook op lesopafstand.nl.

 

Bron: Kennisnet.nl