De HvA start als eerste kennisinstelling in Nederland een Centre of Expertise (CoE) rond Applied Artificial Intelligence, samen met partners vanuit het bedrijfsleven en de publieke sector. Daarmee krijgt kennis rond toegepaste Artificial Intelligence (AI) een grote impuls in de regio Amsterdam. Bijzonder is dat studenten van alle opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam via labs leren hoe zij AI kunnen toepassen in hun vakgebied; van verpleegkunde en ICT tot lerarenopleidingen.

Bron: HvA Expertisecentrum Applied Artificial Intelligence

Impact op het onderwijs

Onderwijsvernieuwing is een belangrijk speerpunt van het CoE. De facultaire labs zijn verbonden aan één of meerdere opleidingen. Studenten en docenten zijn betrokken door projecten, minoren en masters over digitalisering en AI. Neem de minoren Legal Tech (vanuit het gelijknamige Legal Tech Lab) en FinTech (vanuit het Finance Lab). Of de master Digital Driven Business (vanuit het Centre for Market Insights).

Het CoE heeft het initiatief genomen om een professionele master Applied Artificial Intelligence te ontwikkelen, de beoogde startdatum daarvan is september 2022. Daarnaast wordt aan een methodiek gewerkt om elke opleiding te helpen AI-ready te worden. Het CoE is al gestart met introductietrainingen AI aan docenten om de expertise binnen de eigen organisatie op te bouwen.

 

Lees de volledige publicatie op de website van HvA