Een goede besturing vereist het nemen van regie over de grote ICT-vraagstukken die het onderwijs raken, is een groep bestuurders van mening die hierover een advies aan de PO-Raad en de VO-raad voorbereidt. In veel opzichten is ICT een ‘vak apart’. Aan welke ondersteuning hebben schoolbesturen behoefte?

De adviesgroep Regie op ICT, bestaande uit schoolbestuurders, brengt in het voorjaar van 2022 een advies uit aan het bestuur van de PO- en VO-Raad. De onderwerpen die hieraan te pas komen worden in vier artikelen behandeld.

Lees alle artikelen op de website van de PO-Raad:

  1. Adviesgroep Regie op ICT van start
  2. Geen afvinklijstje, maar bewuste keuzes
  3. Rookmelders ophangen vóór het huis in brand staat
  4. De ondersteuningsbehoefte van besturen (Huidig artikel)

Er blijkt uit een bijeenkomst dat er op drie manieren behoefte is aan ondersteuning: voor individuele besturen in de vorm van hulpmiddelen en tools, voor de gezamenlijke besturen in de vorm van dienstverlening vanuit Kennisnet, SIVON en de sectorraden, en voor het hele onderwijs in de vorm van toezicht vanuit de overheid.

Individuele besturen willen vooral dat hun medewerkers in de praktijk meer verantwoord met ICT kunnen omgaan. Besturen kunnen daaraan bijdragen door gesprekken over ICT-gebruik op de werkvloer te stimuleren. Op hun beurt hebben besturen zelf eveneens behoefte aan ondersteuning bij het kiezen van betrouwbare ICT-diensten of -producten. Zeker op het gebied van informatiebeveiliging en privacy komt een denkkader goed van pas.

 

Lees verder