Hoe garandeer je de veiligheid van je kind online of bepaal je wat een verantwoorde schermtijd per dag is? Nu digitale media zo

Hoe garandeer je de veiligheid van je kind online of bepaal je wat een verantwoorde schermtijd per dag is? Nu digitale media zo’n belangrijke rol in de levens van jonge kinderen spelen, worstelen steeds meer ouders met dit soort vragen. Een ‘Schijf van Vijf’ voor mediaopvoeding, gericht op dit soort praktische vraagstukken, klinkt 51 procent van de jonge ouders dan ook als muziek in de oren. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek ‘Iene Miene Media 2016’ dat bij de start van de Media Ukkie Dagen is gepresenteerd. Het jaarlijkse onderzoek van Mediawijzer.net is uitgevoerd door TNS NIPO en vanaf vandaag beschikbaar. Voor het onderzoek zijn 1.451 ouders met kinderen in de leeftijd van nul tot en met zes jaar bevraagd.

Digitale media zijn voor steeds meer jonge kinderen de normaalste zaak van de wereld. Zo laten vier op de tien ouders kinderen voor hun tweede levensjaar kennismaken met een smartphone. Een derde van de kinderen in deze leeftijdsgroep gebruikt wel eens een tablet om een video te bekijken of een spelletje te spelen. De ondervraagde ouders hebben gemiddeld 23 apps op hun tablet staan, waarvan er 9 speciaal voor de kinderen zijn. Het merendeel van de jonge ouders zegt weinig moeite te hebben met de mediaopvoeding van hun kinderen. Toch stelt het mediagebruik van de allerkleinsten hen voor een aantal nieuwe opvoeduitdagingen.

Zo vraagt 47 procent van de ouders met meerdere kinderen zich bijvoorbeeld af hoe te bepalen of een website, app of spelletje geschikt is voor hun kind. Van dezelfde groep ouders vindt 44 procent het lastig om ruzie tussen kinderen over het gebruik van media te voorkomen. En één op de vijf alleenstaande ouders vindt het (heel) moeilijk om met hun ex-partner één lijn te trekken over de mediaopvoeding van hun kind.

Remco Pijpers, die als expert digitale vaardigheden bij het onderzoek is betrokken, herkent de vragen die bij jonge ouders leven.

“Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker, ook voor de allerkleinsten. Het is een goede zaak dat zoveel ouders zich bewust zijn van het belang van mediaopvoeding en vertrouwen hebben over hoe ze dit aanpakken. Toch blijken veel ouders met dezelfde soort praktische opvoedvraagstukken te worstelen. Een soort Schijf van Vijf voor mediaopvoeding kan hierbij een mooie ondersteuning bieden”, aldus Pijpers.

» Bekijk ook het item in Goedemorgen Nederland van vrijdag 1 april waar Remco Pijpers een korte toelichting geeft (vanaf 15:20 minuten)

Slaapkamer allerkleinsten blijft medialuw domein

Zijn digitale media dan echt overal in huis aanwezig? Dat ook weer niet: in de slaapkamer van jonge kinderen blijken nauwelijks media-apparaten te vinden. Bijna negen op de tien ondervraagde ouders geeft aan dat hun kind geen media-apparaat op de slaapkamer heeft. Het onderzoek laat daarnaast zien dat het voorlezen van jonge kinderen onverminderd populair blijft. Van de ondervraagde ouders zegt 68 procent (heel) vaak een voorleesboek uit de kast te pakken. Hiermee wint deze klassieker het onder meer van interactieve smart televisie (34 procent), tablet (31 procent) en gewone televisie (31 procent). Met name onder hoger opgeleiden is voorlezen populair, zo blijkt uit het onderzoek.

» Download het onderzoek Iene Miene Media 2016