Als een rups die zich langzaam ontpopt tot een mooie vlinder, zo omschreef Kajal Makhanlal, leerling van het Stanislas College in Delft, haar ontwikkeling op de middelbare school. Deze metafoor kwam herhaaldelijk terug tijdens het VO-congres 2022, in de plenaire opening, lezingen en workshops. Sprekers als Marcel van Herpen (pedagoog) herinnerden de aanwezigen aan het belang van leerlingen echt zien en hen vragen naar hun ambities en behoeften, om het onderwijs hier vervolgens op aan te kunnen passen. Afsluiter Gregory Sedoc (voormalig Olympisch atleet), stelde in een persoonlijk verhaal: “Sport was voor mij meer dan bewegen, het ging om gezien worden, mijn dromen waarmaken en het gevoel van waardering en eigenwaarde dat ik eruit haalde. Het onderwijs kan hetzelfde betekenen voor leerlingen.”

De vraag die hiermee als rode draad door het congres liep was: hoe kan het onderwijs leerlingen zo goed mogelijk begeleiden, ‘van rups naar vlinder’, en hen helpen zich maximaal te ontwikkelen in de richting die past bij hun dromen, ambities en talenten?

De huidige omstandigheden zijn hierbij lastig, zo onderstreepten Henk Hagoort en Ingrid de Bonth, voorzitter en vicevoorzitter van de VO-raad, in de openingsspeech van het congres. We kampen met de naweeën van de coronacrisis; met veel leerlingen gaat het nog niet goed, ze kunnen zich bijvoorbeeld moeilijk concentreren en ervaren druk. Daarnaast hebben we te maken met het lerarentekort en is er steeds minder ruimte en vertrouwen vanuit de politiek voor schoolleiding en bestuur. “Desondanks zijn er veel plannen in de sector”, onderstreepten Hagoort en De Bonth, “waarbij drie ambities in verschillende bewoordingen steeds weer terugkomen: brede vorming, onderwijs op maat en gelijke kansen. Dit zijn de kernbeloften die we aan leerlingen willen doen.”

Om deze beloftes te kunnen waarmaken zullen we aan de slag moeten met deze onderwijsthema’s, én zullen ook keuzes gemaakt moeten worden op het vlak van het genoemde lerarentekort, aldus de voorzitter en vicevoorzitter van de VO-raad. Hierbij verwezen ze onder meer…..

Lees hier het gehele artikel

Bron: Vo-raad.nl