Het informaticaonderwijs in het voortgezet onderwijs kent al sinds medio jaren ’90 geen grondige hervorming. Terwijl de goedbetaalde ICT-banen voor het oprapen liggen, holt het onderwijs achteruit.
Het gaat erbarmelijk slecht met het middelbare schoolvak Informatica.

Het informaticaonderwijs in het voortgezet onderwijs kent al sinds medio jaren ’90 geen grondige hervorming. Terwijl de goedbetaalde ICT-banen voor het oprapen liggen, holt het onderwijs achteruit.


Het gaat erbarmelijk slecht met het middelbare schoolvak Informatica. Per school is vaak maar