Het aantal educatieve ondersteuners in de basisscholen is in het afgelopen jaar sterk toegenomen: bijna 1. 000 full-time banen werden toegevoegd. De Algemene Onderwijsbond (AOb) vermeldt dat de groep onderwijsondersteuners nu uit 17% bestaat, blijkt uit cijfers van DUO.
De personeelcijfers tonen de effecten van dit werkdrukakkoord. Sinds 2019 geeft het akkoord de kans om de werkdruk te voorkomen voor het beroep, door structureel geld uit te geven, bijvoorbeeld via het aannemen van een onderwijsassistent.

Rosalinde Stins van de AOb noemt dit goed nieuws, indien de ondersteuners worden ingezet als extra handen, en niet voor het opvullen van lerarentekort. “Tussen 2015 en 2020 is het lerarentekort een probleem geworden op veel scholen. Tegelijk hoor ik steeds vaker van collega-ondersteuners dat zij voor langere periodes klassen opvangen. Let wel_ ik begrijp dat zij dat doen_ je bent vaak heel loyaal, naar de leerlingen en de collega’s. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling. Het probleem wordt er niet mee opgelost. Sterker nog.. het wordt onzichtbaar.”