Vandaag opent het SURFshare-programma drie

Vandaag opent het SURFshare-programma drie ‘Calls for Tender’, oproepen voor projecten in het hoger onderwijs die een verbeterde Nederlandse kennisinfrastructuur nastreven. 

Het hoger onderwijsveld wordt uitgedaagd om projectvoorstellen in te dienen voor drie thema’s. Het gaat om de thema’s: Collaboratories, Verrijkte publicaties en HBO kennisdisseminatie. Collaboratories zijn webgebaseerde samenwerkingsomgevingen waarmee onderzoekers vanuit verschillende locaties kunnen samenwerken en elkaars kennis en bronnen kunnen delen. Bij Verrijkte publicaties gaat het om publicaties die zijn gekoppeld aan research data, annotaties, modellen of openbare reviews. HBO kennisdisseminatie beoogt versterking van de kennisdeling naar de samenleving via repositories (‘oogstbare’ digitale bewaarplaatsen van kennisproducten) met expliciet aandacht voor de rol die lectoren en docenten hierin kunnen spelen.

Projectvoorstellen kunnen tot 31 oktober 2008 worden ingediend. SURFfoundation heeft voor de projecten minimaal € 400.000 subsidie beschikbaar. De maximale projectbegroting is €120.000 per project. Er wordt uitgegaan van ‘matching’ van de kosten, waarbij SURFfoundation maximaal 50% subsidieert. De Calls for Tender zijn onderdeel van het SURFshare-programma. In 2007 zijn op deze manier ook al zeven projecten geselecteerd. Deze projecten zijn in juli 2008 afgerond en de resultaten en ervaringen zijn meegenomen in de opzet van de Calls for Tender 2008. Meer informatie over deze tender en het SURFshare-programma kunt u vinden via www.surffoundation.nl/SURFshare/tender2008