De Onderwijsraad werkt momenteel aan een verkenning over technologie en onderwijsleerprocessen met als centrale vraag: Wat zijn kansen en risico’s van technologie voor onderwijsleerprocessen? De verkenning verschijnt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022.

Het panel vindt plaats op dinsdagavond 15 juni, 19.30 – 21.00 uur, online.

Aanmelden kan tot 7 juni a.s. via bijeenkomsten@onderwijsraad.nl. Vermeld bij uw aanmelding s.v.p. de school waaraan u werkzaam bent, de groep(en) waaraan u lesgeeft (po) of de schoolsoort(en) en vak(ken) waarin u lesgeeft (vo) en een korte motivatie waarom u graag meedenkt over het thema van dit panel.

 

Ga voor meer informatie naar de website van de Onderwijsraad