Het Corona-virus zorgt voor een uitzonderlijke situatie waarbij het zelfs mogelijk is dat je leerlingen thuis komen te zitten. Het is niet nodig dat daarmee ook het onderwijs volledig stil komt te liggen. Zo kunnen we je vanuit Prowise bijvoorbeeld helpen aan adaptieve oefenstof waar de leerlingen thuis mee verder oefenen. Ook jij volgt thuis hun vorderingen.
Direct aan de slag
Het mooie aan Prowise Learn is dat leerlingen er direct thuis op hun eigen device mee aan de slag kunnen. Even inloggen en ze gaan van start. Als leerkracht hoef je geen opdrachten klaar te zetten of uit te printen en zelfs het nakijken van opdrachten gaat vanzelf. In het speciale lerarendashboard volg je de voortgang van je leerlingen, ook als ze thuis ingelogd zijn als de school gesloten is.Volledig adaptief
Prowise Learn bestaat uit de online oefenprogramma’s Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. Met deze drie programma’s oefenen je leerlingen spelenderwijs reken, taal en Engels altijd en automatisch op hun eigen niveau. Dit komt omdat onze software volledig adaptief is.

Hoe werkt dat?
Zodra een leerling een opgave maakt, meet het systeem opnieuw de vaardigheid van de leerling. De volgende opgave wordt hierop gekozen. Dit heeft als resultaat dat elk kind automatisch opgaven op het juiste niveau krijgt en altijd succes ervaart. De adaptieve software monitort continu de prestaties en, in tegenstelling tot andere adaptieve programma’s, reageert direct op veranderingen. Op deze manier wordt het niveau van de opdrachten continu gefinetuned en ontvangt de leerling onderwijs op maat. Ook thuis!

Bekijk de video voor meer uitleg

Wat gebeurt er als de proefmaand afloopt?
Na 4 weken loopt de proefmaand vanzelf af. De proefperiode is bedoeld voor scholen die nog geen gebruikmaken of gebruik hebben gemaakt van Prowise Learn. Tijdens, maar ook na afloop van de proefmaand is het altijd mogelijk om een abonnement op prowise Learn aan te maken, zodat de kinderen verder oefenen in hun eigen account. Je bestelt Learn voor €4,- excl btw per leerling per jaar.