Er bestaat vaak verwarring tussen het observeren van lessen als onderdeel van het verantwoordingskader en observatie als onderdeel van effectieve professionele ontwikkeling. Het is essentieel dat er een duidelijk onderscheid tussen beide wordt gemaakt. Verantwoording afleggen is belangrijk, maar het dient wel een ontvankelijke verantwoording te zijn. Zonder context en wanneer er sprake is van een mismatch tussen het beoogde en het waargenomen doel, heeft observatie als onderdeel van het verantwoordingskader slechts een beperkte waarde voor het verbeteren van het lesgeven en het leren. Deze conclusie raakt de kern van de reden waarom de focus van lesobservaties dient te verschuiven van prestatiemanagement naar ontwikkeling. Dit is een belangrijke cultuuromslag voor veel scholen.

Benieuwd hoe gewisseld kan worden van summatieve naar formatieve observaties? Weten wat het fundament is voor effectieve observaties? Zien hoe het observatieproces er op uw school uitziet? Dit en nog veel meer gaat u lezen in deze praktische gids.