Hoe kan ICT op een slimme manier worden ingezet? Kennisnet en SIVON willen schoolbesturen hierin ondersteunen, door het ontwikkelen van een kennisprogramma.

Dit kennisprogramma bevat verschillende diensten waar schoolbesturen aan deel kunnen nemen. De eerste pilot staat in de planning voor dit najaar in de vorm van een mini-leergang. Schoolbesturen kunnen zich hiervoor aanmelden.

Met meer samenwerken en het uitwisselen van kennis, willen Kennisnet en SIVON schoolbesturen stimuleren en helpen bij het slim inzetten van ICT. Het toekomstige kennisprogramma bestaat uit verschillende onderdelen, zoals workshops, masterclasses en leergangen.

Zoals eerder vermeldt, start dit najaar de pilot. Dit is om het kennisprogramma zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van schoolbesturen. De pilot heeft als insteek “Verbinden en veranderen met ICT”.

Met deze module wordt het aanbod en het toekomstige kennisprogramma verder ontwikkeld.

Wat houdt de pilot in?

De leergang  “Verbinden en veranderen met ICT” borduurt voort op de opgedane kennis en inzichten uit eerdere programma’s. Waaronder het “Doorbraakproject Onderwijs & ICT” en het programma “Slimmer leren met ICT”.

Deze nieuwe leergang vindt plaats op 12 november 2019. Dit is een leergang voor het voortgezet onderwijs. Er is ook eenzelfde workshop voor het primair onderwijs welke wordt gegeven op 14 november. De pilot bestaat uit twee workshops en twee verdiepende online modules. Je opgeven voor losse onderdelen is ook mogelijk.

Wat leer je?

In de workshops en modules wordt dieper ingegaan op hoe deelnemers hun visie op ICT en de praktijk beter kunnen laten aansluiten. Een voorbeeld hiervan is door het formuleren van een duidelijkere rolverdeling of effectiever communicatie tussen het bestuur, onderwijsteam en beheerder van de ICT structuur.

Ook kunnen deelnemers hun ICT-beleidsplan toetsen bij een adviseur van Kennisnet. Deze denkt mee en geeft feedback per e-mail of telefoon. Tot slot leren deelnemers hoe ze anderen positief kunnen beïnvloeden, mee kunnen krijgen bij hun plannen en ideeën en doelstellingen aan elkaar kunnen verbinden.

Meer informatie over de ICT mini-leergang van Kennisnet en SIVON kan je vinden op sivon.nl.