Vives webinars ‘De Kennissessies’

In deze tijd is de kracht van kennisdeling van groot belang. Het onderwijs is in de afgelopen maanden drastisch veranderd. Hierdoor is innovatie en ICT binnen het onderwijs in een stroomversnelling geraakt.

De Vives online kennissessies zijn er voor u als onderwijsprofessional die betrokken is bij de digitalisering van het onderwijs. Blijf professionaliseren, doe kennis op van onderwijsexperts en stel uw vragen direct aan de sprekers.

Voor de komende Vives webinars, welke maandelijks op verschillende woensdagen van 16:00 – 17:30 zullen plaatsvinden, zijn speciaal voor u de beste sprekers, innovators en ervaringsdeskundigen vanuit het onderwijsveld geselecteerd!  De Vives Kennissessies zijn volledig online en gratis voor alle onderwijsprofessionals uit het PO,VO en MBO onderwijs (bij voorinschrijving).

De derde Vives webinar staat gepland voor Woensdag 17 Maart as. Deze webinar met als thema ‘Lesgeven in tijden van corona’ is met name gericht op alle onderwijsprofessionals vanuit het VO en MBO onderwijs.


Woensdag – 31 maart, 2021

THEMA: ONLINE LEREN EN ARRANGEREN

Onderwijsexperts Bram van Tongeren en Tanay Sueli laten je zien hoe je leerkansen benut met Numo, het online leermiddel voor het inoefenen van basisvaardigheden.

De 2de sessie zal verzorgd worden door expert van Kennisnet: Eric Welp. Samen duiken we de voorbereidingen in van het centrale examen en hoe YouTube hierbij kan helpen!

Sessie 1: 16:00 – 16:40

‘Achterstanden’? Laat leerlingen groeien in talen en rekenen met Numo!

“Corona-achterstanden? Wat bedoelen we daarmee?” vraagt onderwijsexpert Bram van Tongeren zich af. “Ik denk dat leerlingen ongelofelijk veel geleerd hebben het afgelopen jaar. Ze hebben leren omgaan met veel thuis zitten, verveling en onzekerheid. Ze hebben geleerd er de moed in te houden als het tegenzit, elkaar op andere manieren te ontmoeten, enzovoort. Het is voor scholen de kunst de draad weer op te pakken, te meten waar leerlingen staan wat betreft rekenen, wiskunde en taalvaardigheden en hen van daaruit vooruit te helpen. Numo is daar een handig online leermiddel voor,” aldus Bram van Tongeren, directeur innovatie en didactiek bij Muiswerk Educatief.

Tijdens deze kennissessie laat Bram samen met docent Tanay Sueli van het Zone College zien hoe we álle leerlingen op een slimme manier kunnen laten groeien in rekenen/wiskunde en talen. Of ze nu een ‘achterstand’ zouden hebben of niet.

Sessie 2: 16:45 – 17:30

Youtube of Klaslokaal? Digitale ondersteuning bij het voorbereiden op het Centraal Examen

Door de Coronacrisis hebben veel leerlingen hulp gezocht op het internet om daar bij bekende Youtubers uitleg te vinden over moeilijke onderwerpen. Deze ondersteuning kan zeer effectief zijn bij het leren thuis en op school. Maar wat maakt de Youtube-docent nu uniek? Wat zegt onderzoek? Wanneer is zijn ondersteuning contraproductief? Eric Welp (Kennisnet) zal aan de hand van de casus https://www.lerenvoorhetexamen.nl/ dit vraagstuk verder uitdiepen.

Eric Welp is specialist op het gebied van ict, (digitale) toetsen en learning analytics. Met veel creativiteit legt hij de verbinding tussen (nieuwe) technologie en onderwijs. Ict laten werken voor het onderwijs is zijn grote drijfveer. Hij gebruikt hierbij zijn ervaring als docent, opleider en curriculumontwikkelaar.

Bram van Tongeren
Tanay Sueli
Eric Welp

Programma

16:00 – 16:40: Bram van Tongeren en Tanay Sueli – ‘Achterstanden’? Laat leerlingen groeien in talen en rekenen met Numo!

16:45 – 17:30: To be announced

Uw host: Stijn van Blankevoort (community manager Vives & IPON)

Partner:

Wat is Numo?

Numo is een online leermiddel voor rekenen/wiskunde en talen (Nederlands, Engels, Duits) van niveau ‘op weg naar 1F’ tot en met 4F. 

Hoe werkt het?

In Numo oefenen leerlingen op hun eigen niveau aan een individueel oefenplan. Ze maken per leerstofonderdeel een diagnostische sprongtoets. Daarna krijgen ze instructie, oefenstof en feedback op maat. Het programma werkt adaptief. Daardoor volgt elke leerling zijn eigen route in zijn eigen tempo. Het docentendashboard geeft grip op de voortgang en het leerproces, zodat docenten precies zien wie nog begeleiding nodig heeft.

Hoe zit het met de motivatie van leerlingen?

Met Numo krijgen leerlingen inzicht in hun eigen leerproces. Ze zien hoe ze vooruitgaan en dat geeft vertrouwen. Bovendien verdienen leerlingen Numo’s door te oefenen. Daarmee kunnen ze leuke gadgets kopen waarmee ze Numo kunnen pimpen. Dit alles motiveert, waardoor leerlingen het oefenen volhouden!

Waar en hoe oefenen leerlingen?

Leerlingen kunnen thuis oefenen, maar ook op school. Dat kan op elk apparaat, óók op een smartphone.

Ruim 200 scholen gebruiken Numo al. Nieuwsgierig? Volg deze kennissessie en maak 8 weken gratis gebruik van Numo!


Eerdere webinars:

Woensdag – 17 maart, 2021

THEMA: LESGEVEN IN TIJDEN VAN CORONA

Onderwijsexpert Roel Kat (Signpost) zal ons tijdens de derde Vives Webinar meenemen in verschillende oplossingen die geboden kunnen worden voor de totaalaanpak van laptop- en chromebookprojecten binnen het onderwijs.

Tijdens de tweede talk zal Peter Galavazi (Docent aardrijkskunde & Onderwijskundig ICT’er bij het Laurens Lyceum) zijn opgedane ervaringen met hybride lesgeven op een leuke en met name interactieve manier met alle deelnemers gaan delen.

Sessie 1: 16:00 – 16:40

Denkt u bij uw laptopproject verder dan het apparaat?

Signpost is een internationale organisatie die zich volledig richt op onderwijsorganisaties, leraren en hun leerlingen. Als de ICT-partner voor het onderwijs voorzien zij meer dan 100.000 leerlingen van een passend device met een uitgebreid servicepakket. Bovendien begeleiden zij leraren om op een effectievere manier les te geven in een snel veranderende digitale klasomgeving. Tijdens deze 30 minuten durende presentatie gaat Signpost graag dieper in op de totaalaanpak bij laptop- en Chromebookprojecten.

Sessie 2: 16:45 – 17:30

Lespraktijk: onderwijs geven in tijden van COVID-19, maar hoe doe je dat?

Digitaal toetsen, hybride onderwijs en blended learning. Zomaar een paar actuele kernbegrippen waar heel onderwijs Nederland het afgelopen schooljaar mee te maken heeft gehad. Welke waardevolle ervaringen zijn er op dit vlak opgedaan die een meerwaarde leveren aan de lespraktijk? In deze webinar gaat Peter Galavazi – docent aardrijkskunde op het Laurens Lyceum te Rotterdam en onderwijskundig ICT’er –  in op ontwikkelingen die in tijden van COVID-19 een meerwaarde kunnen leveren voor de lespraktijk. 

Peter neemt hierbij zijn ervaring op uit het innovatiegroep Voortgezet Leren waarbij een groep middelbare scholen op zoek gaat naar het vormgeven van effectief hybride onderwijs. Ook neemt hij zijn eigen ervaringen als docent aardrijkskunde uit de lespraktijk mee.

Programma

16:00 – 16:40 Roel Kat – Denkt u bij uw laptopproject verder dan het apparaat?
16:45 – 17:30: Peter Galavazi – Lespraktijk: onderwijs geven in tijden van COVID-19, maar hoe doe je dat?

Uw host: Stijn van Blankevoort (community manager Vives & IPON)

Peter Galavazi
Roel Kat

Partner:


Bob Hofman

Samen op weg naar een formatieve cultuur

Deze korte zin bevat de drie elementen waaruit deze kennissessie is opgebouwd.
Met de formatieve cultuur in een school bedoelen we een school waar formatief leren en werken de basis van het onderwijs vormt. Een cultuur waar de vraag: “Wat kun jij bijdragen aan het behalen van onze gemeenschappelijke doelen” centraal staat. Samen omdat leerlingen, docenten, teamleiders, schoolleiders en ouders met een gemeenschappelijke taal in gesprek zijn over de vier kernvragen: 

  1. Waar willen we naar toe?
  2. Hoe weten we dat we er zijn?
  3. Waar staan we nu?
  4. Wat doen we om dat te bereiken?

En ‘op weg’ vormt de link naar het gedachtengoed van Carol Dweck, ‘A growth mindset’. Want echt, niet alles hoeft overhoop, laten we vooral kijken naar wat er al goed gaat en bouw daar samen op verder! Dat een formatieve cultuur echt haalbaar is, zagen we met eigen ogen op scholen in Canada en Australië, de concrete voorbeelden delen we in deze kennissessie.

Maar haalbaar wil niet zeggen 1:1 kopieerbaar; de eigenheid van het Nederlands onderwijs vraagt om een eigen aanpak (en wat John Hattie en Andy Hargreaves daarvan vinden, delen we ook met je.) Samen met Michel van Ast ontwikkelden we het ‘Handboek formatief leren en werken’, met als onderlegger de praatplaat ‘Formatieve Cultuur’ vormt dat handboek de basis voor 15 scholen die nu met formatief leren werken aan de slag zijn.
Waarom, hoe en wat ze daarvoor doen? Meer op donderdag 28 januari om 16:00 uur. 

Biografie Bob Hofman

Bob Hofman heeft 25 jaar lesgegeven en lesgeven gefaciliteerd, met een focus op leerexpedities en ICT beleidsmatige ontwikkeling. Zijn kracht is het ontwerpen van wereldwijde, innovatieve educatie programma’s, die generatief en authentiek zijn én reageren op de veranderingen van onze wereld. In 1996 werd hij hoofd van het ICT-departement bij NDO/HAN/University van Arnhem en Nijmegen. Gedurende deze 3 jaren ontwierp Bob nationale en internationale cursussen voor ICT-coördinatoren.


Michel van Ast

Online leren en lesgeven

De principes voor effectief leren zijn voor een online les niet anders dan voor een ‘gewone’ les. De didactiek is in de basis hetzelfde. Tegelijkertijd is online leren onvergelijkbaar met fysiek lesgeven aan een klas met 30 leerlingen. In dit webinar beginnen we bij de basis en volgen we de vijf stappen naar goed online leren en lesgeven. We besteden aandacht aan voorkennis activeren, uitleggen, begeleid inoefenen, zelfwerkzaamheid begeleiden en evalueren. En we kijken naar hoe je op een goede manier het leren van je leerlingen zichtbaar kunt maken, hoe je feedback kunt geven en hoe je meer interactie met en tussen je leerlingen op gang kunt brengen. Een webinar met als belangrijkste boodschap: denk niet in lessen, denk in leeractiviteiten.

Biografie Michel van Ast

Michel van Ast is als spreker, trainer en adviseur vooral actief op het thema ‘onderwijs en ICT’. Hij geeft lezingen en workshops, adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen en traint en coacht docenten die technologie willen inzetten in hun eigen onderwijs. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor diverse onderwijsbladen en -blogs en is hij coauteur van Kleppen dicht, een publicatie over effectief lesgeven met ict.