Kennissessies

In deze tijd is de kracht van kennisdeling van groot belang. Het onderwijs is in de afgelopen maanden drastisch veranderd. Hierdoor is innovatie en ICT binnen het onderwijs in een stroomversnelling geraakt. De Vives online kennissessies zijn er voor u als onderwijsprofessional die betrokken is bij de digitalisering van het onderwijs. Blijf professionaliseren, doe kennis op van onderwijsexperts en stel uw vragen direct aan de sprekers.

In de maanden oktober en november van 16:00 – 17:00 zijn speciaal voor u de beste sprekers, innovators en ervaringsdeskundigen vanuit het onderwijsveld geselecteerd! 

De Vives Kennissessies zijn volledig online en gratis (bij voorinschrijving).

De eerste van de reeks nam woensdag 18 november 2020 om 16:00 plaats met Michel van Ast als onderwijsexpert, kijk het hier terug.

De volgende is gepland op donderdag 28 januari, 2021 met Bob Hofman over formatieve cultuur!


Donderdag – 28 januari, 2021

Samen op weg naar een formatieve cultuur

Deze korte zin bevat de drie elementen waaruit deze kennissessie is opgebouwd.
Met de formatieve cultuur in een school bedoelen we een school waar formatief leren en werken de basis van het onderwijs vormt. Een cultuur waar de vraag: “Wat kun jij bijdragen aan het behalen van onze gemeenschappelijke doelen” centraal staat. Samen omdat leerlingen, docenten, teamleiders, schoolleiders en ouders met een gemeenschappelijke taal in gesprek zijn over de vier kernvragen: 

  1. Waar willen we naar toe?
  2. Hoe weten we dat we er zijn?
  3. Waar staan we nu?
  4. Wat doen we om dat te bereiken?

En ‘op weg’ vormt de link naar het gedachtengoed van Carol Dweck, ‘A growth mindset’. Want echt, niet alles hoeft overhoop, laten we vooral kijken naar wat er al goed gaat en bouw daar samen op verder! Dat een formatieve cultuur echt haalbaar is, zagen we met eigen ogen op scholen in Canada en Australië, de concrete voorbeelden delen we in deze kennissessie.

Maar haalbaar wil niet zeggen 1:1 kopieerbaar; de eigenheid van het Nederlands onderwijs vraagt om een eigen aanpak (en wat John Hattie en Andy Hargreaves daarvan vinden, delen we ook met je.) Samen met Michel van Ast ontwikkelden we het ‘Handboek formatief leren en werken’, met als onderlegger de praatplaat ‘Formatieve Cultuur’ vormt dat handboek de basis voor 15 scholen die nu met formatief leren werken aan de slag zijn.
Waarom, hoe en wat ze daarvoor doen? Meer op donderdag 28 januari om 16:00 uur. 

Biografie Bob Hofman

Bob Hofman heeft 25 jaar lesgegeven en lesgeven gefaciliteerd, met een focus op leerexpedities en ICT beleidsmatige ontwikkeling. Zijn kracht is het ontwerpen van wereldwijde, innovatieve educatie programma’s, die generatief en authentiek zijn én reageren op de veranderingen van onze wereld. In 1996 werd hij hoofd van het ICT-departement bij NDO/HAN/University van Arnhem en Nijmegen. Gedurende deze 3 jaren ontwierp Bob nationale en internationale cursussen voor ICT-coördinatoren.


Woensdag – 18 november 2020

Online leren en lesgeven

De principes voor effectief leren zijn voor een online les niet anders dan voor een ‘gewone’ les. De didactiek is in de basis hetzelfde. Tegelijkertijd is online leren onvergelijkbaar met fysiek lesgeven aan een klas met 30 leerlingen. In dit webinar beginnen we bij de basis en volgen we de vijf stappen naar goed online leren en lesgeven. We besteden aandacht aan voorkennis activeren, uitleggen, begeleid inoefenen, zelfwerkzaamheid begeleiden en evalueren. En we kijken naar hoe je op een goede manier het leren van je leerlingen zichtbaar kunt maken, hoe je feedback kunt geven en hoe je meer interactie met en tussen je leerlingen op gang kunt brengen. Een webinar met als belangrijkste boodschap: denk niet in lessen, denk in leeractiviteiten.

Biografie Michel van Ast

Michel van Ast is als spreker, trainer en adviseur vooral actief op het thema ‘onderwijs en ICT’. Hij geeft lezingen en workshops, adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen en traint en coacht docenten die technologie willen inzetten in hun eigen onderwijs. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor diverse onderwijsbladen en -blogs en is hij coauteur van Kleppen dicht, een publicatie over effectief lesgeven met ict.