Worden publieke en onderwijswaarden zoals gelijkheid, menselijkheid en autonomie door digitalisering bevorderd of geschaad? Hoe zorgen mbo-instellingen dat die waarden vooral worden versterkt? Hoe vinden zij de balans? In deze podcastserie, gemaakt in samenwerking met saMBO-ict voor het programma Doorpakken op digitalisering, staat het middelbare beroepsonderwijs centraal.  

Door de redactie van Kennisnet

Op de website van Kennisnet kunt u de podcastserie beluisteren, hieronder vindt u een korte inleiding over de laatste aflevering.

Aflevering 3: ROC Noorderpoort: Ethische grenzen bij data-ondersteund onderwijs

Er wordt heel veel data verzameld in het onderwijs. Daar kunnen scholen en mbo-instellingen hele interessante inzichten uit halen. Bijvoorbeeld welke programma’s nu echt bijdragen aan een goed leerresultaat. Of inzicht in welke leerlingen of studenten met bepaalde achtergrondkenmerken (denk aan eerdere schooluitval, sociale omstandigheden of bepaalde demografische gegevens) veel vaker vroegtijdig uitvallen.

Met die kennis kunt u  handelen. In het belang van de instelling en in het belang van de student. Maar die belangen hoeven niet altijd overeen te komen.

Erwin Bomas, adviseur op het gebied van innovatie en ethik bij Kennisnet,  gaat hierover in gesprek met Wim van de Pol, bestuurder bij ROC Noorderpoort, en zijn collega Albert Vlaardingerbroek, programmadirecteur bij ROC Noorderpoort. Beiden zijn betrokken bij het thema data-ondersteund onderwijs in het programma Doorpakken op digitalisering.

De heren vertellen uitgebreid over de experimenten die ROC Noorderpoort doet met dataondersteund onderwijs. Ze lichten toe waarom u moet spreken van ‘dataondersteund onderwijs’ in plaats van ‘datagestuurd’ of ‘datagedreven’. Daarbij benadrukken ze het belang van het centraal zetten van waarden. Daarnaast stellen zij dat studenten altijd op de hoogte moeten zijn over de data die van hen wordt verzameld, waarom en of zij daarmee akkoord zijn.

 

Beluister de podcast op Kennisnet.nl