Futurist Marcel Bullinga stelt vast dat juist de allerjongste en alleroudste mediagebruikers bepalend zijn voor de wijze waarop de digitale revolutie zich verder ontwikkelt. Bovendien vervullen gehandicapten een cruciale rol. Zij zijn de winnaars van de digitale revolutie. Niet bepaald groepen die gehoord worden door mediamakers en

Futurist Marcel Bullinga stelt vast dat juist de allerjongste en alleroudste mediagebruikers bepalend zijn voor de wijze waarop de digitale revolutie zich verder ontwikkelt. Bovendien vervullen gehandicapten een cruciale rol. Zij zijn de winnaars van de digitale revolutie. Niet bepaald groepen die gehoord worden door mediamakers en