De PO-Raad lanceerde gisteren het

De PO-Raad lanceerde gisteren het project Vensters PO. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen daarmee in de toekomst online verantwoording afleggen over hun beleid en schoolprestaties. Ze krijgen ook de beschikking over managementinformatie waarmee ze hun eigen resultaten kunnen vergelijken met die van 7500 andere scholen in Nederland.


 


Het project Vensters PO is gestart op verzoek van scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs. Resultaat van dit project is een toegankelijke website, waarop basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs aan belanghebbenden als ouders en onderwijswethouders kunnen laten zien hoe hun school ervoor staat. Daarnaast bieden de verzamelde gegevens aan schoolleiders en schoolbestuurders inzicht in hun eigen resultaten