Wiskunde is nog altijd een groot struikelblok bij de eindexamens voor het vwo. Afgelopen jaren was het percentage onvoldoendes bijna 30 procent. De digitale Wiskundeschool.nl biedt gratis hulp op afstand zodat scholieren zich kunnen voorbereiden voor het vak wiskunde A.?

Komend eindexamenjaar doen bijna 40.000 vwo-scholieren examen. Zowel scholieren als docenten zien wiskunde als mogelijk knelpunt. De lanceringsdag van Wiskundeschool.nl, 14 maart, is wereldwijd bekend als ‘pi-dag’, vanwege de datumnotatie 3-14. Het getal pi is afgerond 3,14 en is een van de belangrijkste wiskundige begrippen.
 

Hoge kosten Nederlandse Economie
Het Centraal Plan Bureau heeft berekend dat achterblijvende wiskunderesultaten de economie op termijn jaarlijks zes miljard euro kost. Dit omdat de kwaliteit van het wiskunde onderwijs grotendeels bepalend is voor de economische prestaties van Nederland. Opvallend is dat de Facebook-groep