Het onderwijs is weer van start gegaan en ook dit schooljaar zal er weer de zorg van schooldirecties zijn of het computernetwerk gebruikt wordt op de manier die beoogd wordt. Daarbij is niet alleen hacken en kraken en “down” gaan aan de orde. Ook het onjuiste gebruik van het netwerk om films te downloaden, te surfen op pornosites en geweldsites: het brengt allemaal vragen en zorgen met zich mee.

Het onderwijs is weer van start gegaan en ook dit schooljaar zal er weer de zorg van schooldirecties zijn of het computernetwerk gebruikt wordt op de manier die beoogd wordt. Daarbij is niet alleen hacken en kraken en “down” gaan aan de orde. Ook het onjuiste gebruik van het netwerk om films te downloaden, te surfen op pornosites en geweldsites: het brengt allemaal vragen en zorgen met zich mee. Het is trouwens niet een uniek probleem voor scholen. Ook bij openbare instellingen als bibliotheken en bij sommige bedrijven kan en zal het aan de orde zijn.

Met Classroom Management Software is daar wat aan te doen, LanSchool is zo