Twaalf havo 4 leerlingen en drie docenten van CSG Liudger in Drachten, havo/vwo-locatie Raai, reizen binnenkort af naar de Hillside High School in Engeland om van 20-23 januari deel te nemen aan het International Mathematics and Technology Seminar.

CSG Liudger is de enige school uit Nederland die vertegenwoordigd is bij het seminar. Verder zijn er scholen uit België, Duitsland en Engeland. Dit jaar is het seminar voor het eerst uitgebreid met een technologieproject. Dit project richt zich op bestuurbare LEGO-robots. Elke internationale groep leerlingen heeft de opdracht de robot zo te programmeren dat deze een bepaald parcours afloopt en onderweg bepaalde handelingen verricht. Tijdens het wiskundeproject gaan de leerlingen in internationale groepjes aan de slag met opdrachten, die met behulp van wiskunde moeten worden opgelost. De ideeën en resultaten presenteren de leerlingen aan elkaar. Van de twaalf havo 4 leerlingen van locatie Raai, nemen zes leerlingen deel aan het wiskundeproject en zes aan het technologieproject. Door de deelname aan het International Mathematics and Technology Seminar kunnen de leerlingen niet alleen het spreken en schrijven in een vreemde taal in de praktijk brengen; ze leren ook van elkaar! Een belangrijk leerpunt is de samenwerking met leerlingen uit andere landen. Verder geven alle leerlingen een presentatie over hun eigen school. Het International Mathematics and Technology Seminar duurt twee dagen. – See more at: http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/50916/leerlingen-csg-liudger-bouwen-bestuurbare-lego-robots-engeland/#sthash.RnyskXjW.dpuf