door: Kennisnet.nl

Binnen de samenwerking is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) verantwoordelijk voor onderwijsonderzoek, Kennisnet voor onderwijs en ict en het ministerie van OCW voor beleid en actualiteit. Een onafhankelijke vakredactie en een ambassadeurspanel van leraren en lerarenopleiders hebben een belangrijke rol binnen de samenwerking.

Over leraar24.nl

Leraar24.nl is dé plek waar leraren betrouwbare beroepsinformatie en ondersteuning vinden, gericht op de dagelijkse onderwijspraktijk. De leraar24-ambassadeurs brengen die praktijk naar de redactie. Dit zijn herkenbare onderwerpen die relevant zijn voor het onderwijs.

Leraar24.nl is onafhankelijk, voor iedereen toegankelijk en een dé website voor de leergierige leraar. Naast de website bieden ook de socialemediakanalen informatie over actuele (beleids-) ontwikkelingen, inzichten uit onderzoek en inspiratie over de inzet van digitale middelen. Leraar24 richt zich op leraren uit het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en op docenten aan pabo’s en lerarenopleidingen.

Ga naar het vernieuwde leraar24.nl