Sinds kort is Schoolzone Amsterdam online. Dit initiatief van o.a. Jan Lepeltak wil met gebruikmaking van moderne media (lokale kabeltv en internet), inspirerende voorbeelden laten zien van eigentijds Amsterdams onderwijs. Zo worden ervaring en goede voorbeelden voor iedereen zichtbaar.

Sinds kort is Schoolzone Amsterdam online. Dit initiatief van o.a. Jan Lepeltak wil met gebruikmaking van moderne media (lokale kabeltv en internet), inspirerende voorbeelden laten zien van eigentijds Amsterdams onderwijs.  Zo worden ervaring en goede voorbeelden voor iedereen zichtbaar.

De naam Schoolzone is geïnspireerd op de waarschuwingstekst die men op het wegdek in de buurt van alle Amsterdamse scholen ziet. Schoolzone Amsterdam wil een virtuele ontmoetingsplaats zijn van Amsterdamse docenten en andere betrokkenen bij het Amsterdamse onderwijs.

Schoolzone bestaat uit:

  • Korte video’s, uit te zenden via de kabel en internet. De eerste drie video’s gaan over robotica , Lerend spelen en Opleiden in de school.
  • Een Schoolzone-website. Deze is nu ‘on-line’ en bedoeld voor het uitwisselen van lesideeën, lesbrieven, leerlingenmateriaal, discussie etc.
  • Face tot face (f2f) ontmoetingen van leerkrachten d.m.v. Amsterdamse Edcamps ook wel unconferences genoemd en Teachmeet bijeenkomsten. Voorbeelden van eigentijdse en succesvolle laagdrempelige manieren van ontmoeting en kennisdeling en professionalisering.

Schoolzone Amsterdam is een ideëel initiatief van drie Amsterdammers die zich betrokken voelen bij het Amsterdamse onderwijs: