Bron: Computable:
Learning analytics, de verwerking van gegevens over leerprestaties, is veelbelovend, maar vindt nog maar weinig toepassing. Justian Knobbout, eigenaar van Data Analytics, ontwikkelde een model om dergelijke analysesystemen succesvol te implementeren.

Knobbout promoveert vandaag tot doctor aan de Open Universiteit met zijn scriptie ‘Designing the Learning Analytics Capability Model’. Door studentdata te analyseren en visualiseren, zijn interventies mogelijk om leerprocessen te verbeteren, leeruitkomsten te verhogen en leeromgevingen te optimaliseren. De voordelen van deze learning analytics worden op dit moment slechts op kleine schaal benut. Het implementeren en opschalen van learning analytics is namelijk een complex proces. En de bestaande theorie over hoe learning analytics te implementeren en te gebruiken, is abstract, niet in de praktijk gevalideerd of richt zich niet op de Nederlandse context.

Om de adoptie van learning analytics door Nederlandse onderwijsinstellingen te ondersteunen, heeft Knobbout een capability-model ontwikkeld. Dit beschrijft welke organisatorische vaardigheden Nederlandse onderwijsinstellingen moeten ontwikkelen om learning analytics succesvol in te zetten.

Leer hier het gehel artikel