Digitale vaardigheden lijken vanzelfsprekend te zijn voor de meeste mensen. Echter zijn er in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Laaggeletterden voor wie digitale vaardigheden niet vanzelfsprekend zijn. Bij de groep laaggeletterden is de kans op onvoldoende digitale vaardigheden ongeveer drie maal zo groot als bij mensen die de taal wel goed beheersen.

Daarom heeft Stichting Lezen & Schrijven nieuwe lesmateriaal ontwikkeld, in samenwerking met het KPN Mooiste Contact Fonds. Het lesmateriaal, Succes! Digitale vaardigheden, is gemaakt voor het meest eenvoudige taalniveau.

Met Succes! Digitale vaardigheden is er voor het eerst materiaal op het meest eenvoudige taalniveau, waarbij deelnemers met getrainde vrijwilligers of docenten aan de slag gaan. Het materiaal bestaat uit verschillende lesboeken en een e-learning module. Het papieren lesboek maakt de informatie laagdrempelig voor mensen die moeite hebben met taal. Met de e-learning module kunnen ze wat ze geleerd hebben meteen oefenen op een computer of smartphone.

In de oefenboeken worden dagelijkse situaties behandeld, zoals appen of het versturen van een e-mail. Ongeveer 300 getrainde cursisten en KPN-vrijwilligers hebben meegewerkt aan de pilot voor de ontwikkeling van de lesmaterialen.

“Dit is een belangrijke aanvulling op de vele goede materialen die al beschikbaar zijn, bijvoorbeeld via de bibliotheek. Nu kunnen ook mensen met een laag taalniveau leren e-mailen, internetten en whatsappen. Samen met een vrijwilliger die kan helpen, want niet iedereen kan zonder hulp zelf achter de computer aan de slag”, aldus Geke van Velzen.

Door de snelle digitalisering van de samenleving is het van belang dat iedereen zich blijft ontwikkelen. Juist ook de laaggeletterden.

Meer informatie is te vinden op de website van Taal voor het Leven.