Het gratis lespakket ‘Privacy’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft leerlingen en leraren van groep 7 en 8 de tools om meer zeggenschap te krijgen over hun persoonsgegevens.

Inhoud lespakket ‘Privacy’

Het programma van de AP belicht het onderwerp vanuit een nieuwe hoek: namelijk vanuit het grondrecht op privacy. In 3 lessen van ongeveer 45 minuten leren kinderen wat privacy en persoonsgegevens zijn, ervaren ze waarom organisaties vaak geïnteresseerd zijn in hun gegevens en leren ze welke privacyrechten zij hebben.

Nieuwe privacyregels per 25 mei 2018

Het lespakket is ontwikkeld vanwege de nieuwe Europese privacyregels waaraan iedere organisatie zich per 25 mei 2018 moet houden: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  • Voor algemene informatie over de AVG, zie het AVG-dossier op deze website.
  • Informatie specifiek voor scholen vindt u in dossier Scholen & de AVG.

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/lespakket